Image

Kvalitní spánek

Dítě den za dnem roste a ovládá své tělo, sílí, buduje si imunitní obranu, učí se zvládat své emoce, rozpoznávat hlasy svých blízkých a komunikovat s nimi. Jak může tak intenzivně pracovat, když dvě třetiny dne stráví spánkem?
Spánek je klíčový pro aktivaci fyziologických procesů a mechanismů, které jsou nezbytné pro harmonický růst a rozvoj schopností dítěte. Zajistit mu podmínky, ve kterých může dobře a bezpečně spát, je proto pro podporu jeho zdraví zásadní.